فریز جنین

شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

فریز جنین:
در صورتی که تعداد تخمک ها زیاد باشد و منجر به تولید جنین های متعدد شود،یا بنا به دلایلی نظیر مناسب نبودن رحم،احتتمال سندروم هایپر استیمولیشن و یا در مواردی که بایستی شیمی درمانی ورادیو تراپی انجام شود(در کانسرها)،جنین ها برای زوجین فریز می شوند تا در صورت عدم حصول بارداری در آینده مورد استفاده واقع می شوند.
روند فریز جنین ها یک روند حدوداً ۳ساعته می باشد.در این روش،جنین ها درون محلول های مخصوص نگهداری جنین درون نی هایی گذاشته شده سپس این نی های حاوی جنین درون دستگاه فریز جنین قرار داده می شوند و با استفاده از نیتروژن مایع به سرعت فریز میشوند سپس این جنین ها درون نیتروژن مایع تا منفی ۱۹۶ درجه سانتی گراد برای مدت طولانی قابل نگهدار می باشد.
توجه داشته باشید که جنین های با کیفیت خوب فریز می شوند زیرا فقط این جنین ها هستند که می توانند فر آیند استرس ای فریز را به خوبی تحمل نمایند.
ظاهراً فرآیند فریز جنین ها آسیبی به آنها وارد نمی سازد ولی اثبات آن نیاز به زمان طولانی تر وامکانات بیشتری دارد.
شانس بارداری متعاقب انتقال جنین های فریزر،فقط کمی کمتر از شانس بارداری متعاقب انتقال جنین تازه می باشد ولی با این حال به تعداد و کیفیت جنین های فریز شده بستگی دارد.
این شانس در حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد در هر بار انتقال تخمین زده می شود.ولی در مرکز باروری و نا باروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در حال حاضر،دارای شانس موفقیت در حدود۴۰ درصد می باشد.

چه مدت زمانی جنین ها را می توان در فریز نگهداری نمود:
زمان مشخصی وجود ندارد.تا کنون یک رکورد۱۳ ساله وجود دارد که منجر به تولد نوزاد زنده وسالم شده است.در کل نگهداری جنین در فریز،بیش از ۱۰ سال توصیه نشده است.