ترانسفر (انتقال جنین)

شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

معمولاً جنین‌ها سه روز بعد از تخمک‌گیری به درون رحم انتقال داده می‌شود( در صورتیکه جنینها بلاستوسیست باشند، انتقال پنج روز بعد خواهد بود). معمولاً در طی انتقال حدوداً ۲ الی ۳ الی ۴ جنین به داخل رحم انتقال داده می‌شود و مابقی جنین‌ها در صورت مناسب بودن با استفاده از روش ذخیره جنین به وسیله انجماد ذخیره می‌شوند تا در صورت عدم موفقیت در سیکل درمانی بعدی مورد استفاده قرار گیرند. ترانسفر جنین در اتاق عمل انجام می‌شود ولی نیاز به بیهوشی ندارد. فقط بیمار روی تخت معاینه قرار داده می‌شود. برای وی وسیله معاینه گذاشته شده و سپس جنین‌ها با لوله‌های نازک مخصوص از طریق سوراخ دهان رحم، به درون رحم فرستاده می‌شود. این روند بدون درد بوده ولی گاهی اوقات بیمار دردهای خفیفی را تجربه خواهد کرد.
پس از ترانسفر به مدت ۳۰ دقیقه به بیمار استراحت داده می‌شود. سپس به بخش بستری هداست شده و نهایتاً تا ۳ الی ۴ ساعت بعد ترخیص می‌شود.