انتقال جنین به لوله رحمی (ZIFT)

شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

در طی عمل zift تخمک‌های لقاح یافته با عمل لاپاراسکوپی به درون لوله‌های رحمی منتقل می‌شوند. تخمک‌‌لقاح یافته سپس به طور خود به خود به درون رحم مهاجرت کرده و جایگزین خواهد شد.
مزیت عمل Zift:
در عمل Zift جنین این شانس را دارد که به طور خود به خود مسیر لوله‌ رحمی به درون رحم را طی کرده و جایگزین شود و این روند به حاملگی طبیعی شباهت بیشتری دارد.
معایت عمل Zift :
عمل Zift یک عمل تهاجمی محسوب می‌شود و نیازمند به انجام دو عمل جراحی و دوبار استفاده از داروهای بیهوشی است. یک بار در روز تخمک‌گیری و یک بار در روز انتقال جنین به لوله‌ها .
عمل Zift یک عمل گران محسوب می‌شود.
شانس چند قلوزایی با عمل Zift در حدود ۳۵ درصد می‌باشد. این شانس متعاقب Zift + ICSI زیادتر می‌باشد.
چه کسانی برای انجام Zift مناسب هستند؟
زنان با مشکلات تخمک‌گذاری
در تعداد کم اسپرم‌
کسانی که حداقل یک لوله رحمی سالم دارند.
در IUI های مکرر ناموق
در مواردی که انسداد دهانه رحم وجود دارد.
چه کسانی برای انجام Zift مناسب نیستند؟
زنانی که لوله‌های رحمی مسدود یا آسیب دیده دارند.
در مواردی که ریسک سندرم‌ها هایپراستیولیشن وجود دارد.
در عفونت‌های رحمی (PID)
در جراحیهای شکمی و وجود اسکار و چسبندگی